Măsura M8.6B – Turism cultural și de agrement

Măsura are în vedere încurajarea dezvoltării zonelor rurale pe baza patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin dezvoltarea serviciilor de agrement, culturale, turistice și a infrastructurii aferente. Prin această măsură se urmărește conservarea patrimoniului cultural, turistic și de mediu prin crearea de legături care să dezvolte într-o manieră omogenă relațiile dintre mai multe tipuri de turism. De asemenea, potențarea tuturor elementelor de indentitate locală facilitează creșterea atractivității turistice din zonele rurale și contribuie la dezvoltare economică echilibrată în comunități.

Totodată măsura vizează încurajarea investițiilor în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a investițiilor de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică, acțiuni importante pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri local și reprezintă elemente esențiale pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

 

Documente:

Fișa măsurii M8.6B – publicată în 31 august 2022

Ghidul solicitantului M8.6B

Cerere de finanțare 7.2

Cerere de finanțare 7.6

Anexa 2 – studiu de fezabilitate

Anexa 3 – recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 4 – listă localități din zona montană

Anexa 5 – model Hotărâre de Consiliu Local

Anexa 6 – model acord de parteneriat

Anexa 7 – procedura de evaluare și selecție

Anexa 8 – fișa de evaluare generală a proiectului

Anexa 9 – lista zonelor cu potențial turistic ridicat

Anexa 10 – rezultate finale recensământul populației

Anexa 11 – declarație pe proprie răspundere

Arhivă documente anterioare M8.6B