Lansare Măsura M2.6B – Incluziune socială și combaterea sărăciei – varianta consultativă

Am publicat documentele aferente Măsurii M2.6B – Incluziune socială și combaterea sărăciei, în variantă consultativă. Documentele pot fi accesate pe pagina dedicată. Pentru sesizări sau informații suplimentare, ne puteți contacta prin email, la adresa galsomesnadas@gmail.com.