SDL 2014 – 2020

Versiunea 6 – august 2022

 1. Nota de aprobare
 2. SDL Someș-Nadăș V6 – august 2022
 3. Modificarea SDL
 4. Anexa 1 – clarificări
 5. Anexa 4 – Planul de finanțare – tranziție FEADR
 6. Clarificări privind modificarea SDL

 

Versiunea 5 – decembrie 2020

 1. Nota de aprobare
 2. SDL Someș-Nadăș V5 – varianta finală – decembrie 2020
 3. Modificarea SDL
 4. Anexa 1 – Clarificări
 5. Anexa 4 – Planul de finanțare totalizator
 6. Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

 

Versiunea 4 – martie 2020

 1. Nota de aprobare
 2. SDL Someș-Nadăș V4 – varianta finală – martie 2020
 3. Anexa 1 – Clarificări
 4. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 5. Anexa 3 – Componența parteneriatului
 6. Anexa 4 – Planul de finanțare totalizator
 7. Anexa 5 – Harta administrativă a Someș-Nadăș
 8. Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

 

Versiunea 3 – decembrie 2019

 1. Nota de aprobare
 2. SDL Someș-Nadăș V3 – varianta finală – decembrie 2019
 3. Anexa 1 – Clarificări
 4. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 5. Anexa 3 – Componența parteneriatului
 6. Anexa 4 – Planul de finanțare totalizator
 7. Anexa 5 – Harta administrativă a Someș-Nadăș
 8. Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

 

Versiunea 2 – mai 2019

 1. Nota de aprobare
 2. SDL Someș-Nadăș V2 – varianta finală – mai 2019
 3. Anexa 1 – Clarificări
 4. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 5. Anexa 3 – Componența parteneriatului
 6. Anexa 4 – Planul de finanțare totalizator
 7. Anexa 5 – Harta administrativă a Someș-Nadăș
 8. Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

 

Versiunea 1 – mai 2018

 1. Nota de aprobare
 2. SDL Somes-Nadas V1 – varianta FINALA – mai 2018
 3. Anexa 1 – Modificarea SDL
 4. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 5. Anexa 3 – V1 – Componenta-parteneriatului
 6. Anexa 4-Planul-de-finantare. Cu componenta B
 7. Anexa 5 – Harta administrativă și geografică
 8. Anexa 8 – V1 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

 

Versiunea inițială

 1. SDL Somes-Nadas – varianta FINALA – dupa clarificari
 2. SDL Somes-Nadas – varianta FINALA
 3. Anexa 1 – Acord de parteneriat
 4. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 5. Anexa 3 – Componența parteneriatului
 6. Anexa-4-Planul-de-finantare. Cu componenta B
 7. Anexa 5 – Harta administrativă și geografică
 8. Anexa 8 – Atribuțiile echipei de implementare