Reluare apeluri de selecție

Apelurile de selecție ale GAL Someș-Nadăș care au fost suspendate în luna martie vor fi relansate în perioada 1 iunie – 1 iulie 2020.

În conformitate cu prevederile Notei nr.235393/14.05.2020 emisă de Autoritatea de Management pentru PNDR, anunțăm reluarea apelurilor pentru următoarele măsuri de finanțare:

  • Măsura M3/ 6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din
    teritoriul GAL Someș-Nadăș;
  • Măsura M5/6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole;â
  • Măsura M8/6B – Turism cultural și de agrement.

Din cauza faptului că ziua de 1 iunie este stabilită prin lege zi liberă, cererile de finațare vor putea fi depuse începând cu 2 iunie, ora 10.