Cele mai recente articole

Arhivă documente anterioare M3.6B

o2. Cerere de finantare M3.6B 03. ANEXA1-cererea-de-finantare_SERVICII_M3_6B 04. ANEXA-1.1_detalii-tehnice-și-financiare-cu-privire-la-componenta-de-servicii_M2_6B 05. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate 06. Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici 07. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu 08. Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere 09. Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M3_6AB 10. Fundamentarea-bugetara_servicii_mixt-1 11. Acord-de-parteneriat-model-3 Ghidul Solicitantului – versiunea CONSULTATIVĂ – publicat în 27.09.2018 Fișa măsurii M3.6B – versiunea inițială Fișa măsurii M3.6B – versiunea 2

Ghidul solicitantului – Măsura M5.6A

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru Măsura M5.6A – varianta consultativă. Urmează să lansăm, în curând, apelul de selecție pentru Măsura M5.6A – Investiții în active fizice non-agricole. Urmăriți-ne site-ul pentru mai multe informații și contactați-ne pe email (galsomesnadas@gmail.com) pentru alte detalii!

Eveniment de animare la Florești

GAL Someș-Nadăș vă invită la activitatea de animare și informare cu privire la măsurile și oportunitățile de finanțare cuprinse în SDL, joi, 16 mai, de la ora 12.00, în sala de consiliu a Primăriei Florești.  Tema întâlnirii este prezentarea măsurilor de finanțare, precum și a modificărilor propuse de […]

Prelungire apel de selecție pentru M1.6B – M1.6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

Am prelungit sesiunea de depunere pentru măsura M1.6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș până în data de 24 mai.

Modificarea punctajului minim și prelungirea termenului limită pentru Măsura M1/6B

A fost aprobată modificarea punctajului minim pentru eligibilitate pentru Măsura M1/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, din 50 de puncte în 25 de puncte. Totodată, se prelungește apelul pentru depunerea cererilor de finanțare pe M1/6B, noul termen limită fiind 25 martie 2019.

Prelungire apel de selecție pentru măsura M3.6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului

Am prelungit sesiunea de depunere pentru măsura M3.6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului până la data de 14 martie 2019.