Modificare SDL

A fost aprobată modificarea SDL (Strategiei de Dezvoltare Locală) Someș-Nadăș 2014-2020.

Noua versiune a strategiei și anexele aferente pot fi consultate aici.