Măsura M8.6B – Turism cultural și de agrement

Măsura are în vedere încurajarea dezvoltării zonelor rurale pe baza patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin dezvoltarea serviciilor de agrement, culturale, turistice și a infrastructurii aferente. Prin această măsură se urmărește conservarea patrimoniului cultural, turistic și de mediu prin crearea de legături care să dezvolte într-o manieră omogenă relațiile dintre mai multe tipuri de turism. De asemenea, potențarea tuturor elementelor de indentitate locală facilitează creșterea atractivității turistice din zonele rurale și contribuie la dezvoltare economică echilibrată în comunități.

Totodată măsura vizează încurajarea investițiilor în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a investițiilor de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică, acțiuni importante pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri local și reprezintă elemente esențiale pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

Documente:

A doua sesiune

01. Ghidul_Solicitantului_M8.6B_Turism cultural și de agrement FINAL – publicat în 24 octombrie 2018

02.-Cerere-de-finantare_7.2_M8.6B

03. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

04. Fisa_de_evaluare_generala_M8.6B

05. Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana

06. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

07. Acord-de-parteneriat-model-3 (1)

08. Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fișa măsurii M8.6B – versiunea 2

 Prima sesiune

ERATĂ – publicată în 26 septembrie 2018

Cerere de finanțare – RECTIFICATĂ – 26.09.2018

01. Ghidul_Solicitantului_M8.6B_Turism cultural și de agrement Versiunea FINALĂ- publicată în 3 iulie 2018

02. Cerere de finantare_7.2_M8.6B   (nu se va utiliza acest format)

04. Fisa_de_evaluare_generala_M8.6B

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Acord-de-parteneriat-model-3 (1)

Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fișa măsurii M8.6B – versiunea 2

Fișa măsurii M8.6B – versiunea inițială