Măsura M7.6B – Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale

Măsura propune realizarea unei identității teritoriale a teritoriului GAL Someș-Nadăș în patru etape de acțiune:

1.  Realizarea unei acțiuni de colectare de date alături de o analiză a resurselor existente în teritoriu (abilitați ale populației, tradiții, obiceiuri, legende, monumente, produse locale, pensiuni, structuri asociative, zone Natura 2000, etc.) care să identifice punctele forte ale teritoriului și să le transpună în soluții practice;

2.  Dezvoltarea unei strategii de marketing unitare pentru teritoriu și de produs care să evidențieze specificul teritoriului și a fiecărei zone cu potențial în parte. Strategia de marketing va cuprinde și crearea de brand-uri și sub-brand-uri cu accent pe o componenta online/offline;

3.  Punerea în valoare a strategiei de marketing teritorial prin campanii de comunicare și promovare ce presupun organizarea de evenimente atât în teritoriu cât și în afara acestuia cu scopul de a crește vizibilitatea teritorială si a potențialului turistic;

4.  Monitorizarea și urmărirea strategiei de marketing ce va avea ca finalitate măsurarea impactului avut asupra teritoriului.

 

Documente:

Ghidul solicitantului – M7.6B

Anexa 1 – cerere de finanțare

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Apel de selecție detaliat

Apel de selecție simplificat

Declarație prelucrare date cu caracter personal

Plafoane cheltuieli

Fișa măsurii M7.6B

Arhivă documente anterioare