Măsura M6.2A – Investiții în active fizice agricole

 

Obiectul sprijinului este cea de dezvoltarea agriculturii rurale prin achiziția, modernizarea și/sau extinderea exploatațiilor agricole. Această măsura face parte din sfera operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, necesitând sprijin pentru dezvoltare, dar asigurând totodată posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă din teritoriul.

Scopul sprijinului este acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea investi în achiziția/modernizarea propriilor exploatații agricole, astfel diversificând-se economia rurală din teritoriu prin creșterea numărului de activități agricole. De asemenea, sprijinul vizează și stimularea dezvoltării capacității structurilor asociative care deservesc o populație mai mare decât exploatațiile individuale.

Documente:

Fișa măsurii M6.2A – versiunea 2Primul apel de selecție

01. Ghidul Solicitantului M6.2A Investiții în active fizice agricole FINAL – publicat în 7 noiembrie 2017

02. Anexa_1_Cerere de finantare_M6.2A

03. Procedura de evaluare si selectie M6.2A

04. Fisa de evaluare generala a proiectului M6.2A

05. Apel de selectie simplificat M6.2A

05. Apel de selectie detaliat M6.2A

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M6.2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5.6A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI

Anexa_Angajament_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Fișa măsurii M6.2A – versiunea inițială

01. Ghidul Solicitantului M6 Investiții în active fizice agricole CONSULTATIV – 03.10.2017