Măsura M6.2A – Investiții în active fizice agricole

 

Obiectul sprijinului este cea de dezvoltarea agriculturii rurale prin achiziția, modernizarea și/sau extinderea exploatațiilor agricole. Această măsura face parte din sfera operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, necesitând sprijin pentru dezvoltare, dar asigurând totodată posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă din teritoriul.

Scopul sprijinului este acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea investi în achiziția/modernizarea propriilor exploatații agricole, astfel diversificând-se economia rurală din teritoriu prin creșterea numărului de activități agricole. De asemenea, sprijinul vizează și stimularea dezvoltării capacității structurilor asociative care deservesc o populație mai mare decât exploatațiile individuale.

 

Documente:

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Apel de selecție detaliat

Apel de selecție simplificat

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate – anexa B

Studiu de fezabilitate – anexa C

Metodologie de verificare

Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanțării

Anexa 1 – cerere de finanțare

Anexa 4 – anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comisiei Europene

Anexa 6 – listă rase autohtone (indigene)

Anexa 6 – lista asociațiilor acreditate de ANZ

Anexa 6 – lista asociațiilor acreditate de ANZ (completare)

Anexa 7 – calculator cod bune practici agricole

Anexa 9 – contract de finanțare

Anexa 10 – fișa măsurii M6.2A

Anexa 11 – lista actelor normative utile

Anexa 12 – instrucțiuni pentru evitarea creării de condiții artificiale

Anexa 13 – lista UAT din zona unde se implementează ITI

Anexa 14 – zone vulnerabile la nitrați

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Fișa măsurii M6.2A

01. Ghidul Solicitantului M6.2A Investiții în active fizice agricole FINAL – publicat în 7 noiembrie 2017

Arhivă documente anterioare M6.2A