Măsura M6.2A – Investiții în active fizice agricole

 

Obiectul sprijinului este cea de dezvoltarea agriculturii rurale prin achiziția, modernizarea și/sau extinderea exploatațiilor agricole. Această măsura face parte din sfera operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, necesitând sprijin pentru dezvoltare, dar asigurând totodată posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă din teritoriul.

Scopul sprijinului este acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea investi în achiziția/modernizarea propriilor exploatații agricole, astfel diversificând-se economia rurală din teritoriu prin creșterea numărului de activități agricole. De asemenea, sprijinul vizează și stimularea dezvoltării capacității structurilor asociative care deservesc o populație mai mare decât exploatațiile individuale.

 

Documente:

Fișa măsurii M6.2A – publicată în 31 august 2022

Arhivă documente anterioare M6.2A