Măsura M5.6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole

Măsura M5 vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural. Existența sectorului privat în mediul rural, care de cele mai multe ori este puțin evidențiat în comunele sărace, dar mai dezvoltat în comunele cu indicele IDUL mai mare de 55 de puncte, se evidențiază de cele mai multe ori prin turism sau servicii. Micile întreprinderi necesită un sprijin suplimentar pentru a contribui la economia din mediul rural prin crearea de noi locuri de muncă pentru populație și indirect la creșterea atractivității a mediului rural, fapt care ar încetini procesul de migrație spre urban al tinerilor.

 

Documente:

Al cincilea apel de selecție – mai 2023:

Anunț închidere sesiune

Ghidul solicitantului

Anexa 1 – Cerere de finanțare

Anexa 2 – Model plan de afaceri

Anexa 3 – Contractul de finanțare

Anexa 4 – Fișa de evaluare generală a proiectului

Anexa 5 – Fișa măsurii M5.6A

Anexa 6.1 – Declarație încadrare microîntreprinderi și firme mici

Anexa 6.2 – Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate

Anexa 6.4 – Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile (doar pentru clădiri)

Anexa 9 – Lista zonelor cu potențial turistic ridicat

Anexa 10 – Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul de raportare

Anexa 11 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

Anexa 12 – Declarație sprijin financiar nerambursabil

Anexa 13 – Declarație prelucrare date cu caracter personal

Anexa 14 – Procedura de evaluare și selecție

Fișa măsurii M5.6A

 

Arhivă documente anterioare M5.6A