Măsura M5.6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole

Măsura M5 vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural. Existența sectorului privat în mediul rural, care de cele mai multe ori este puțin evidențiat în comunele sărace, dar mai dezvoltat în comunele cu indicele IDUL mai mare de 55 de puncte, se evidențiază de cele mai multe ori prin turism sau servicii. Micile întreprinderi necesită un sprijin suplimentar pentru a contribui la economia din mediul rural prin crearea de noi locuri de muncă pentru populație și indirect la creșterea atractivității a mediului rural, fapt care ar încetini procesul de migrație spre urban al tinerilor.

 

Documente:

Extras din registrul de intrare a solicitărilor de finanțare

Tabel nominal cu ordinea sosirii la depunerea proiectelor

 

Ghidul solicitantului

Procedura de evaluare și selecție

Procedura primire și înregistrare proiecte

Fișa de evaluare generală a proiectului

Cerere de finanțare M5.6A

Anexa 2 – model plan de afaceri

Anexa 3 – contract de finanțare

Anexa 6.1 – declarație micro-întreprindere și întreprindere mică

Anexa 6.2 – declarație privind regula de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – declarație privind neîncadrarea în categoria firmelor în dificultate

Anexa 6.4 – declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Anexa 7 – lista codurilor CAEN

Anexa 8 – lista codurilor CAEN – numai pentru dotarea clădirilor

Anexa 9 – lista zonelor cu potențial turistic ridicat

Anexa 10 – lista zonelor cu destinații eco-turistice

Anexa 11 – lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 – instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

Anexa 13 – declarație proprie răspundere raportare

Anexa 14 – declarație proprie răspundere – sprijin forfetar

Anexa 15 – declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișa măsurii M5.6A – publicată în martie 2020

Arhivă documente anterioare M5.6A