Măsura M5.6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole

Măsura M5 vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural. Existența sectorului privat în mediul rural, care de cele mai multe ori este puțin evidențiat în comunele sărace, dar mai dezvoltat în comunele cu indicele IDUL mai mare de 55 de puncte, se evidențiază de cele mai multe ori prin turism sau servicii. Micile întreprinderi necesită un sprijin suplimentar pentru a contribui la economia din mediul rural prin crearea de noi locuri de muncă pentru populație și indirect la creșterea atractivității a mediului rural, fapt care ar încetini procesul de migrație spre urban al tinerilor.

 

Documente:

Procedura de primire a proiectelor

Fișa măsurii M5.6A – versiunea 3

Ghidul solicitantului – M5.6A

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Apel de selecție detaliat M5.6A

Apel de selecție simplificat M5.6A

Anexa 1 – cerere de finanțare – M5.6A

Anexa 2 – model plan de afaceri – M5.6A

Anexa 3 – contract de finanțare – M5.6A

Anexa 5 – fișa măsurii M5.6A

Anexa 6.1 – declarație de încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică

Anexa 6.2 – declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate 

Anexa 6.4 – declarație ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – lista codurilor CAEN eligibile – numai pentru dotarea cladirilor 

Anexa 9 – lista zonelor cu potențial turistic ridicat

Anexa 10 – lista zonelor cu destinații eco-turistice

Anexa 11- lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 – instrucțiuni evitare condiții artificiale

Declarație prelucrare date cu caracter personal

 

Fișa măsurii M5.6A – versiunea 2

Ghidul solicitantului – Măsura M5.6A – varianta consultativă – publicat în 23 mai 2019

Arhivă documente anterioare M5.6A