Măsura M5.6A – Investiții în active fizice non-agricole

Măsura M5 vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural. Existența sectorului privat în mediul rural, care de cele mai multe ori este puțin evidențiat în comunele sărace, dar mai dezvoltat în comunele cu indicele IDUL mai mare de 55 de puncte, se evidențiază de cele mai multe ori prin turism sau servicii. Micile întreprinderi necesită un sprijin suplimentar pentru a contribui la economia din mediul rural prin crearea de noi locuri de muncă pentru populație și indirect la creșterea atractivității a mediului rural, fapt care ar încetini procesul de migrație spre urban al tinerilor.

Documente:

Fișa măsurii M5.6A – versiunea 2Primul apel de selecție

ERATĂ 3 – publicată în 20.02.2018

ERATĂ 2 – publicată în 8.02.2018

ERATĂ – publicată în 26.01.2018

NOTĂ DE CLARIFICĂRI – publicată în 30.11.2017

01. Ghidul Solicitantului M5.6A Investiții în active fizice non-agricole FINAL  –  publicat în 7 noiembrie 2017

02. Anexa 1 – Cerere de finantare M5.6A

03. Procedura de evaluare si selectie M5.6A

04. Fisa de evaluare generala a proiectului M5.6A

05. Apel de selectie simplificat M5.6A

05. Apel de selectie detaliat M5.6A

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_ind._fin

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_M5.6A

Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofi_priv

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intrep_si_intrep_mica

Anexa_6.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_6.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_ben_de_serv_de_cons_pe_M_02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5.6A

Fișa măsurii M5.6A – versiunea inițială

01 Ghidul Solicitantului M5 Investiții în active fizice non agricole CONSULTATIV – 03.10.2017