Măsura M4.3A – Asociativitate și cooperare

Scopul este sprijinirea fermierilor mici și medii pentru dezvoltare și acces la piață.

Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive multiple la nivelul regiunii din punct de vedere socio-economic), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste componente, poate crește exponential șansele de dezvoltare ale producătorilor.

În România există foarte puține forme asociative viabile din punct de vedere economic în domeniul agriculturii (asociații, cooperative), iar pe aria GAL-ului Someș-Nadăș nu există astfel de entități. Pentru că acestea nu se formează de la sine, considerăm că au nevoie de sprijin individualizat pentru constituire și consolidare-până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic.

Acest sprijin trebuie să vină din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală, pentru demararea unui proces de incubare de start-up-uri asociative. Aceste forme asociative (cooperative, asociații agricole cu scop economic) asigură o dezvoltare economică de impact pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți, asigură o coeziune socială a comunității și reprezintă un model replicabil a unui motor de dezvoltare economică a fermierilor din teritoriul GAL Someș-Nadăș.

În contextul acestor informații, măsura propune o dezvoltare în două faze, delimitate de momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri matur, viabil ce urmează să fie validat de piață.

Prima fază include:

1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității (anul 1)

2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția (anul 1)

3. Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă

Toate aceste activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și definitivarea planului de afaceri.

A doua fază include:

1.Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri (cooperativă/asociație agricolă) – Anul 1 al asociației/cooperativei;

2.Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social (Anul 2)

3.Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 – suprapus celui de-al doilea an de producție)

4.Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, marketing (anul  3)

Aceste faze, reies și din inventarierea activităților eligibile, important fiind să fie înțelese ca un întreg, și nu separat. Faza a 2-a debutează prin depunerea actelor entității asociative nou înființate, a unei cereri de finanțare și a unui plan de afaceri.

Solicitantul poate fi ONG-ul beneficiar din etapa 1 sau parteneriatul dintre acesta și forma juridică constituită la faza 1, în care gestionarul fondurilor este ONG-ul.

Obiectivele sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. II, art. 4 și vizează obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, totodată favorizând creșterea competitivității;

Obiectivul măsurii este asigurarea de servicii de asistență pentru dezvoltarea de structuri asociative și contribuie la atingerea obiectivelor SDL de sprijinire a micilor producători prin acces la piață. Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, cu privire la Grupurile de Acțiune Locală și cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2015, alineat 1, punctul a.

 

Documente:

Fișa măsurii M4.3A – publicată în 31 august 2022

Arhivă documente anterioare M4.3A