Măsura M3.6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului

 

Pe fondul creșterii populației în zonele metropolitane asistăm la o creștere a consumului de energie și de resurse naturale care afectează în mod cert mediul înconjurător. Orientarea spre surse de energie auxiliare, regenerabile, dar și colectarea selectivă și reciclarea produselor rezultate în urma activităților populației devine mai mult decât evidentă și necesară. Sprijinirea organizațiilor publice și private care să vin cu soluții pentru reducerea problemelor de mediu și soluții pentru a creea un cadru de dezvoltare durabilă potrivit și prietenos mediului înconjurător, contribuie la acțiunile și principiile Uniunii Europene de ecologizare și la protejarea naturii și a sănătății și calității vieții.

Așa cum se resimte și se observă la nivel național, cultura reciclării nu este foarte bine sădită în conștiința populației rurale din România. Fie că discutăm despre deșeurile electronice, menajere sau industriale, conform studiilor suntem printre ultimii la nivel european. Această neatractivitate a colectării selective și reciclării este evidentă mai ales în mediul rural, oamenii trebuie să fie motivați ca încă de acasă să sorteze deșeurile pe anumite categorii.

Pe de altă parte, existența pădurilor și a pajiștilor în mediul rural presupune și o toaletare corespunzătoare după și înainte de exploatare. Reziduurile organice rezultate după curățirea pădurilor și a pajiștilor pot servi ca și materie primă pentru crearea de energie bio asigurându-se un ciclu de protejare și conservare a mediului înconjurător.

Atât activitatea de reciclare, care ar reduce cantitatea de resturi menajere, cât și cea curățare a fondului forestier și a pajiștilor, contribuie la creșterea atractivității turistice în mediul rural, dar și la folosirea într-o manieră durabilă a acestor reziduuri.

Principalele aspecte la care măsura M3/6B contribuie sunt legate de:

–      Reorientarea spre colectarea selectivă și reciclarea resturilor provenite din activitățile umane;

–      Crearea unui cadru prielnic și atractiv desfășurării prin crearea infrastructurii de colectare și reciclare;

–      Stimularea participării publice la acțiunile de ecologizare și de protecție a mediului înconjurător;

–      Contribuția la dezvoltarea durabilă a mediului;

–      Contribuția la creșterea atractivității zonelor rurale din punct de vedere turistic și peisagistic.

 

Documente:

Arhivă documente anterioare M3.6B