Măsura M2.6B – Incluziune socială și combaterea sărăciei

Această măsură respectă conformitatea cu prioritățile identificate în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și cu nevoile cărora acest program dorește să le răspundă:

• Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială, prin facilitarea accesului comunităților dezavantajate la structuri de integrare socio-economică (atât în ceea ce privește dezvoltarea profesională prin învățământul vocațional pentru adulți, cât și educația școlară a copiilor);

• Infrastructura de bază și servicii în zonele rurale, prin oferirea unor servicii sociale către grupurile dezavantajate din teritoriul GAL Someș-Nadăș;

• Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural, prin încurajarea integrării în comunitate a grupurilor în pericol de excluziune socială, utilizând abordare bidirecțională de integrare.

Așadar, sprijinirea dezvoltării pachetelor de servicii sociale permit ca acestea să producă rezultate în conformitate cu Art. 2, alin. 4 din Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 și să asigure dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective prin asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială prezentate în contextul Legii Asistenței Sociale 292/2011 la Art. 2, lit. 3.

 

Documente:

Cerere de finanțare M2.6B

Erată (publicată în data de 23.08.2019)

Ghidul solicitantului M2.6B

Procedura de evaluare și selecție

Declarație prelucrare date cu caracter personal

Fișa de evaluare generală a proiectului

Anexa 2 – studiu de fezabilitate

Anexa 3 – memoriu justificativ beneficiari publici

Anexa 4 – recomandări analiză cost-beneficiu

Apel de selecție detaliat

Apel de selecție simplificat

 

Fișa măsurii M2.6B – versiunea 3

01. Ghidul_solicitantului_M2

02. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

03. Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

04. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

05. Fișă_de_evaluare_generală_a_proiectului_M2_6B

Ghidul solicitantului – varianta consultativă (publicat în data de 10 ianuarie 2019)

Fișa măsurii M2.6B – versiunea 2

Fișa măsurii M2.6B – versiunea inițială