Măsura M2.6B – Incluziune socială și combaterea sărăciei

Această măsură respectă conformitatea cu prioritățile identificate în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și cu nevoile cărora acest program dorește să le răspundă:

• Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială, prin facilitarea accesului comunităților dezavantajate la structuri de integrare socio-economică (atât în ceea ce privește dezvoltarea profesională prin învățământul vocațional pentru adulți, cât și educația școlară a copiilor);

• Infrastructura de bază și servicii în zonele rurale, prin oferirea unor servicii sociale către grupurile dezavantajate din teritoriul GAL Someș-Nadăș;

• Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural, prin încurajarea integrării în comunitate a grupurilor în pericol de excluziune socială, utilizând abordare bidirecțională de integrare.

Așadar, sprijinirea dezvoltării pachetelor de servicii sociale permit ca acestea să producă rezultate în conformitate cu Art. 2, alin. 4 din Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 și să asigure dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective prin asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială prezentate în contextul Legii Asistenței Sociale 292/2011 la Art. 2, lit. 3.

 

Documente:

Arhivă documente anterioare M2.6B