Măsura M1.6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

Sprijinul oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de servicii sociale și/sau educaționale în concordanță cu nevoile identificate în analiza teritoriului. Finalitatea măsurii se va concretiza în dezvoltarea și/sau modernizarea a infrastructurii sociale și educaționale, care să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele funcții:

–      Integrare și reintegrare socială;

–      Educație și formare profesională;

–      Recuperare și reabilitare funcțională;

–      Supravegherea și menținerea sănătății;

–      Alte servicii suport (servicii de igienă personală, servicii de masă);

–      Servicii din cele enumerate mai sus prestate la domiciliul beneficiarului.

Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip rezidențial.

Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ) construcție și dotare pentru:

–      Centre de zi;

–      Centre de tip After-school;

–      Centre multifuncționale.

Documente:

Fișa măsurii M1.6B – versiunea 3

Notă de clarificări – publicată în 2 decembrie 2019

Apel de selecție detaliat

Apel de selecție simplificat

ERATĂ pentru modificarea punctajului minim de la 50 la 25 de puncte

Ghidul_Solicitantului_M1.6B_Dezvoltarea_infrastructurii_sociale_din_teritoriul_GAL Someș-Nadăș FINAL – publicat în 23 iulie 2018

Cerere de finantare 7.2_M1.6B

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate_M1.6B

Anexa_4_Model_Hotarare_CL_privind_implementare_proiect_M1.6B

Acord-de-parteneriat-model_M1.6B

Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M1.6B

Ghidul solicitantului – versiune CONSULTATIVĂ – publicată în 13 iulie 2018

Fișa măsurii M1.6B – versiunea 2

Fișa măsurii M1.6B – versiunea inițială