Măsura M1.6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

Sprijinul oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de servicii sociale și/sau educaționale în concordanță cu nevoile identificate în analiza teritoriului. Finalitatea măsurii se va concretiza în dezvoltarea și/sau modernizarea a infrastructurii sociale și educaționale, care să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele funcții:

–      Integrare și reintegrare socială;

–      Educație și formare profesională;

–      Recuperare și reabilitare funcțională;

–      Supravegherea și menținerea sănătății;

–      Alte servicii suport (servicii de igienă personală, servicii de masă);

–      Servicii din cele enumerate mai sus prestate la domiciliul beneficiarului.

Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip rezidențial.

Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ) construcție și dotare pentru:

–      Centre de zi;

–      Centre de tip After-school;

–      Centre multifuncționale.

 

Documente:

Fișa măsurii M1.6B – publicată în 31 august 2022

Arhivă documente anterioare M1.6B