Închidere sesiune măsura M5.6A

În urma apelului de selecție pentru ”Măsura M5/6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”, lansat începând cu data de 11 mai 2023, cu durata de 10 zile calendaristice sau până la atingerea pragului de 150% din valoarea alocată sesiunii, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare, s-au depus, până în data de 17.05.2023, 2 proiecte cu o valoare de 90.141,08 Euro, ceea ce reprezintă 200% din valoarea alocată prezentei sesiuni. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pag. 17, sesiunea se închide automat.

În concluzie, începând cu data de 17.05.2023, ora 14:00, nu se mai pot depune proiecte în prezenta sesiune, apelul de selecție fiind închis.