Închidem sesiunea de depunere pentru Măsura M5.6A

În urma apelului de selecție pentru „Măsura M5/6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”, lansat începând cu data de 3 octombrie 2022, având durata de 30 zile calendaristice sau până la atingerea pragului de 150% din valoarea alocată sesiunii, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare, s-au depus, până în data de 18 octombrie 2022, 3 proiecte cu o valoare totală de 135.211,62 Euro, ceea ce reprezintă 150% din valoarea alocată prezentei sesiuni. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pag. 17, sesiunea se închide automat.

Astfel, începând cu data de 18.10.2022, ora 14:00, nu se mai pot depune proiecte în prezenta sesiune, apelul de selecție fiind închis.