Erată – Măsura M5.6B

A fost publicată o Erată la Raportul intermediar de selecție nr. 169/14.12.2022 și Nota nr. 185/22.12.2022, în legătură cu punctajele primite de proiectele depuse pe Măsura M5.6B.