GAL Someș-Nadăș

Teritoriul GAL Someș-Nadăș este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în partea nord-vestică a județului Cluj și cuprinde 5 comune și localitățile aferente acestora: Baciu, Florești, Gârbău, Sânpaul și Săvădisla. Populația totală a teritoriului este de 42,344 de persoane aferente unui teritoriu de 423,79  km². Densitatea populației la nivelul GAL Someș-Nadăș este de 99,92 de persoane/km². Teritoriul se află în imediata proximitate a centrului de județ Cluj-Napoca, această apropiere influențând diferitele aspecte sociale, economice, de infrastructură a comunelor aferente GAL Someș-Nadăș.

Populația comunelor aferente GAL Someș – Nadăș este una multietnică, unde minoritățile sunt prezente în procente semnificative: 67,34% din populația este reprezentat de etnia română, 22,77 % a populației este de etnie maghiară, și 5,47% din populație de etnie romă. Totodată, există un număr ridicat de persoane despre care nu sunt disponibile informații despre etnie.

Infrastructura educațională aferentă GAL Someș-Nadăș cuprinde 20 grădinițe, 16 școli cu clasele 1-4, 10 școli cu clasele 5-8. Nu au fost identificate afterschool-uri, chiar dacă numărul elevilor este unul mare.  Rețeaua de apă curentă are o lungime totală de 198,3 km, cea de canalizare 111,3 km, iar rețeaua de gaz  118,4 km. Niciuna  dintre cele trei elemente de infrastructură nu acoperă toate localitățile aferente GAL, este nevoie de extinderea acestora. Infrastructura de sănătate cuprinde 18 dispensare medicale, 9 cabinete stomatologice, și 34 de farmacii. Totodată, în unele comune există și servicii medicale la domiciliu, programe derulate de ONG-uri din domeniul sănătății și asistenței sociale împreună cu primăriile comunelor. În comuna Săvădisla există și un sanatoriu TBC, aparținând de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca, iar în comuna Florești există numeroase centre medicale private, care oferă servicii medicale diverse. Infrastructura serviciilor sociale este mai puțin dezvoltată în teritoriul analizat, s-au identificat 1 cămin pentru bătrâni, respectiv 2 centre de zi pentru grupurile vulnerabile, chiar dacă există o nevoie însemnată în acest domeniu, fiind identificați un total de 306 de persoane cu disabilități, 322 de persoane care beneficiază de ajutor social, și 877 de persoane care beneficiază de ajutor pentru încălzire.

Pe teritoriul GAL Someș-Nadăș au fost identificate 4 comunități segregate, în Comuna Baciu – sat Suceagu și Mera și în Comuna Sânpaul – sat Sânpaul și Comuna Florești, comunități percepute de populația majoritară ca atare, comunități unde marea majoritate a locuitorilor sunt de etnie romă. O parte din aceste segregate nu dispun de infrastructură rutieră adecvată, de infrastructură de apă/canalizare adecvată, iar calitatea locuințelor este una precară. Comunitățile sunt situate atât în interiorul, cât și la marginea localităților, situarea acestor diferă de la caz la caz.

Conform datelor ANCOM, următoarele localități de pe teritoriul GAL Someș-Nadăș nu dispun de rețele de acces (bucla locală) și/sau rețele de distribuție (backhaul) care asigură viteze de transfer de minim 30 Mbps: Săliștea Nouă (comuna Baciu); Tăuți (comuna Florești); Gârbău, Cornești (comuna Gârbău); Sânpaul, Sumurducu (comuna Sânpaul); Finișel, Lita, Vălișoara (comuna Săvădisla).

Mediu

Teritoriul GAL Someș-Nadăș atinge următoarele situri comunitare Natura 2000:

Făgetul Clujului – Valea Morii – ROSCI0074: comuna Florești

Pădurea de stejar pufos de la Hoia – ROSCI0146: comuna Baciu și comuna Florești

Poienile de la Sard – ROSCI0356: comuna Baciu.

Totodată, pe teritoriul GAL Someș-Nadăș există și zone cu valoare naturală ridicată (HNV) pe raza comunelor Baciu, Florești, Gîrbău, Sînpaul și Săvădisla. Comunele Baciu și Florești au deci pe teritoriul lor atât situri Natura 2000 cât și zone HNV.

Patrimoniul natural protejat de aceste situri și arii protejate sunt: clasele de habitate pășuni, păduri de foioase, terenuri arabile, mlaștini; plantele pipiriguț, moșișoare, gălbenele, clopoțelul cu frunze de crin, dediței, bulbuci de munte, etc.; diverse tipuri de fluturi, cosași; țestoasă de apă, albăstrel, molii, liliac, melc,etc.

Nu au fost identificate surse majore de poluare a mediului, însă este de menționat faptul că sunt necesare măsuri care să ajute reciclarea, colectarea selectivă a deșeurilor, utilizarea biomasei rămase în urma exploatațiilor agricole etc. De asemenea, proximitatea față de Municipiul Cluj-Napoca face din teritoiul GAL Someș-Nadăș să fie o destinație de petrecere a timpului liber pentru cetățeni, acest turism de weekend este un factor care generează o cantitate importantă de poluare și alte surse care aduc efecte negative asupra mediului (se remarcă o cantitate mare de deșeuri plastice, în special sticle de plastic).

Economie

Economia teritoriului este una diversă și dezvoltată, cu un număr însemnat de unități economice: conform datelor ORC Cluj în teritoriul GAL Someș-Nadăș există un număr total de 6705 de unități economice, cele mai des întâlnite domenii de activitate fiind secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul: 28,68% din unități, secțiunea F – Construcții: 10,08% dintre unități, secțiunea C – Industria prelucrătoare: 10,03%  dintre unități, respectiv secțiunea M – Activități profesionale, științifice și tehnice:  9,53% dintre unități. Secțiunea A – Agricultură, silvicultură și pescuit reprezintă domeniul de activitate pentru 3,77% dintre unitățile economice aferente teritoriului. Aceste unități economice furnizează servicii și produse care deservesc comunitățile din teritoriul  GAL Someș-Nadăș și nu numai (Spritalul privat Polaris din Suceagu, Comuna Baciu, Piatră pentru construcții din Viștea, Comuna Gârbău etc.), contribuind la identitatea locală care nu este îndeajuns promovată la nivel local, național și internațional. Chiar dacă există un număr important de întreprinderi economice la nivelul teritoriului GAL Someș-Nadăș, acestea sunt concentrate în comunele cu IDUL mai mare (Baciu, Florești).

Turism

Pe teritoriul GAL Someș-Nadăș există în total 36 de unități de cazare turistică clasificate, și 31 de structuri de alimentație publică clasificate, cu un total de 828 locuri de cazare, respectiv 3436 locuri în structurile de alimentație publică (conform datelor Autorității Naționale pentru Turism). În anul 2014 au sosit în structurile de primire turistică un număr total 18.976 de turiști, care au petrecut la destinație un număr total 30.188 de înnoptări. În ceea ce privește atracțiile turistice, teritoriul GAL Someș-Nadăș dispune de un patrimoniu natural și construit însemnat. Patrimoniul natural cuprinde mai multe rezervații naturale, păduri protejate (Hoia-Baciu), situri și arii protejate de o importanță majoră (siturile Natura 2000); patrimoniul construit cuprinde un total de 53 de biserici, între care și biserici de lemn (Florești, Sânpaul, Baciu), biserici vechi cu o valoare istorică vastă (biserica din Suceagu, Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Săliștea Nouă, „Sf. Gheorghe” din Gârbău), mai multe conace (conacul Banffy din Gârbău), castele (Castelul Mikes din Săvădisla), situri arheologice (siturile fisilifere din Corușu), muzee (Muzeul Bivolului din Baciu). Totodată, reprezintă o atracție turistică și evenimentele organizate în comunele aferente GAL Someș-Nadăș, precum Balul Strugurilor, Zilele Satului, festivaluri corale, festivaluri folclorice, etc.

Aceste atracții necesită însă o promovare comună, respectiv diferitele atracții turistice trebuie interconectate, pentru a putea maximaliza numărul de turiști sosiți în teritoriu.

Agricultură

Agricultura, chiar dacă nu este o activitate economică dominantă în comunele aferente GAL Someș-Nadăș, are un rol important în economia locală în special în comunele Sînpaul și Gîrbău.

Pe teritoriul GAL Someș-Nadăș există un total de 5,780 exploatații agricole, care utilizează o suprafață totală de 22136,05 Ha, și utilizează o forță de muncă de 9,652 persoane în exploatațiile fără personalitate juridică, și 98 de persoane în exploatațiile cu personalitate juridică.  Numărul mare a persoanelor care lucrează în exploatații agricole fără personalitate juridică fac necesară investițiile, programele de dezvoltare a agriculturii, promovarea produselor obținute, pentru a contribuii la dezvoltarea acestui sector, pentru diminuarea agriculturii de subzistență. Cifrele indică adevărate oportunități de dezvoltare a sectorului agricol, dat fiind faptul că există o piață de desfacere care prenzintă numeroase avantaje pentru valorificarea produselor locale în Cluj-Napoca sau în comunele Florești și Baciu, mai puternic urbanizate.

Asociația ”GAL Someș-Nadăș” reunește în componența sa actori publici, privați și reprezentanți ai societății civile, fiecare având un rol deosebit de important în progresul și devoltarea comunitară a teritoriului acoperit.În componența parteneriatului fac parte parteneri publici, parteneri privați și parteneri reprezentanți ai societății civile (ONG).

Parteneri publici:

 1. Primăria Sânpaul;
 2. Primăria Săvădisla;
 3. Primăria Florești;
 4. Primăria Gârbău;
 5. Primăria Baciu.

Parteneri privați:

 1. Solara Ro SRL;
 2. Pop E Vasile Întreprindere familială;
 3. Mariana Comaliment SRL;
 4. Antile Impex SRL;
 5. Xamus Import Export SRL;
 6. Vet Aga Pet SRL;
 7. Lukacom Invest SRL;
 8. Abriso România SRL;
 9. Ecologic Media SRL;
 10. Docolor Servcom SRL;
 11. Cosmin Maier PFA;
 12. Bioservice SRL.

Parteneri ONG, reprezentanți ai societății civile:

 1. Asociația de Dezvoltare Rurală „Someș-Nadăș” – Dezvoltare rurală;
 2. Asociația Civilă pentru Dezvoltare Comunitară și Integrarea Europeană Săvădisla – dezvoltare comunitară;
 3. Fundația Misiunea Creștină ANVER – Umanitar-social;
 4. Asociația Crescătorilor de Bovine Șardu – Promovarea și sprijinirea activității de creștere a animalelor;
 5. Asociația Pro Dezvoltare Baciu – dezvoltare durabilă;
 6. Asociația Bioagricultorilor Bioterra – consultanță agricultură ecologică;
 7. Asociația Transilvania Golf – sprijinirea și dezvoltarea spiritului sportiv pentru sportul „golf” în Transilvania;
 8. Fundația World Vision Cluj – activități de promovare și conservare a tradițiilor și meșteșugurilor locale;
 9. Fundația Diakonia – activități umanitare oferite prin asistență medicală, socială și spirituală pentru persoane nevoiașe.
 10. Fundația Polaris – activități medicale pentru sănătatea umană;
 11. Asociația Culturală „Magyarlona” – promovarea tradițiilor și obiceiurilor

Importanța parteneriatului care evidențiază o pondere a partenerilor privați de 82,14%, creionează aspecte care vin să consolideze ideea unor beneficiari capabili să pregătească și să implementeze proiecte care să conducă la dezvoltarea teritoriului GAL și să crească nivelul calității vieții în spiritul LEADER pentru populația teritoriului GAL. De asemenea, este important de menționat că în componența parteneriatului există cuprinși actori care desfășoară activități pe teritoriul GAL Someș-Nadăș, dar care nu au sediul exclusiv în teritoriu. Aceștia au o importanță deosebită în ceea ce privește dezvoltarea teritoriului acoperit de GAL fiind principali actori care sprijină și promovează activitățile sportive sau petrecere a timpului liber (Transilvania Golf) și activități de promovare a tradițiilor, meșteșugurilor și obiceiurilor locale (World Vision).