Arhive

Arhivă documente anterioare M4.3A

Fișa măsurii M4.3A – versiunea 4   Al doilea apel de selecție:  Fișa măsurii M4.3A – versiunea 3 ERATĂ – 23 august 2018 01. Ghidul_Solicitantului_M4.3A _Asociativitate_și_cooperare_în_GAL_Someș-Nadăș – Versiunea FINALĂ – publicată în 3 iulie 2018   Primul apel de selecție:  02. Cerere de finanțare 19.2 – M4.3A […]

Arhivă documente anterioare M3.6B

Al patrulea apel de selecție – martie 2020: Ghidul solicitantului M3.6B Cerere de finanțare 7.2 Cerere de finanțare 7.6 Anexa 2 – studiu de fezabilitate Anexa 3 – memoriu justificativ beneficiari publici Anexa 4 – recomandări pentru analiza cost-beneficiu Metodologia de verificare specifică M3 Declarație […]