Arhive

Arhivă documente anterioare M2.6B

Al doilea apel de selecție – iulie 2019: Cerere de finanțare M2.6B Erată (publicată în data de 23.08.2019) Ghidul solicitantului M2.6B Procedura de evaluare și selecție M2.6B Declarație prelucrare date cu caracter personal Fișa de evaluare generală a proiectului Anexa 2 – studiu de fezabilitate […]

Arhivă documente anterioare M1.6B

Primul apel de selecție – 2018:  Fișa măsurii M1.6B – versiunea 3 Notă de clarificări – publicată în 2 decembrie 2019 Apel de selecție detaliat Apel de selecție simplificat ERATĂ pentru modificarea punctajului minim de la 50 la 25 de puncte Ghidul_Solicitantului_M1.6B_Dezvoltarea_infrastructurii_sociale_din_teritoriul_GAL Someș-Nadăș FINAL – publicat […]

Arhivă documente anterioare M8.6B

Al doilea apel de selecție – noiembrie 2018: Fișa măsurii M8.6B – versiunea 4 Ghidul solicitantului – M8.6B 02.-Cerere-de-finantare_7.2_M8.6B 03. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate 04. Fisa_de_evaluare_generala_M8.6B 05. Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana 06. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu 07. Acord-de-parteneriat-model-3 (1) 08. Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Fișa măsurii M8.6B – versiunea 3     Primul apel de selecție – iulie 2018:  […]

Arhivă documente anterioare M7.6B

Al doilea apel de selecție – 2019: Ghidul solicitantului – M7.6B Anexa 1 – cerere de finanțare Procedura de evaluare și selecție Fișa de evaluare generală a proiectului Apel de selecție detaliat Apel de selecție simplificat Declarație prelucrare date cu caracter personal Plafoane cheltuieli Fișa […]

Arhivă documente anterioare M6.2A

Al doilea apel de selecție – 2019: Ghidul solicitantului Cerere de finanțare Procedura de evaluare și selecție Fișa de evaluare generală a proiectului Apel de selecție detaliat Apel de selecție simplificat Studiu de fezabilitate Studiu de fezabilitate – anexa B Studiu de fezabilitate – anexa […]

Arhivă documente anterioare M5.6A

Al doilea apel de selecție – 2019: Procedura de primire a proiectelor Fișa măsurii M5.6A – versiunea 3 Ghidul solicitantului – M5.6A Procedura de evaluare și selecție Fișa de evaluare generală a proiectului Apel de selecție detaliat M5.6A Apel de selecție simplificat M5.6A Anexa 1 […]