Arhive

Arhivă documente anterioare M2.6B

Al treilea apel de selecție – februarie 2020: Fișa măsurii M2.6B – publicată în martie 2020 Ghidul solicitantului – M2.6B Anexe la Ghidul solicitantului – M2.6B (formate editabile: Anexa 2 | Anexa 3) Fișă de evaluare generală a proiectului Notă de clarificări Cerere de finanțare […]

Arhivă documente anterioare M1.6B

Fișa măsurii M1.6B – versiunea 4   Primul apel de selecție – 2018:  Fișa măsurii M1.6B – versiunea 3 Notă de clarificări – publicată în 2 decembrie 2019 Apel de selecție detaliat Apel de selecție simplificat ERATĂ pentru modificarea punctajului minim de la 50 la […]

Arhivă documente anterioare M8.6B

Al treilea apel de selecție – martie 2020: Ghidul solicitantului M8.6B Cerere de finanțare 7.2 Cerere de finanțare 7.6 Anexa 2 – studiu de fezabilitate Anexa 3 – recomandări analiză cost-beneficiu Anexa 4 – listă localități din zona montană Anexa 5 – model Hotărâre de […]

Arhivă documente anterioare M7.6B

Al doilea apel de selecție – 2019: Ghidul solicitantului – M7.6B Anexa 1 – cerere de finanțare Procedura de evaluare și selecție Fișa de evaluare generală a proiectului Apel de selecție detaliat Apel de selecție simplificat Declarație prelucrare date cu caracter personal Plafoane cheltuieli Fișa […]

Arhivă documente anterioare M6.2A

Fișa măsurii M6.2A – versiunea 4   Al doilea apel de selecție – 2019: Ghidul solicitantului Cerere de finanțare Procedura de evaluare și selecție Fișa de evaluare generală a proiectului Apel de selecție detaliat Apel de selecție simplificat Studiu de fezabilitate Studiu de fezabilitate – […]

Arhivă documente anterioare M5.6A

Al treilea apel de selecție – martie 2020: Extras din registrul de intrare a solicitărilor de finanțare Tabel nominal cu ordinea sosirii la depunerea proiectelor Ghidul solicitantului Procedura de evaluare și selecție Procedura primire și înregistrare proiecte Fișa de evaluare generală a proiectului Cerere de […]