Arhivă documente anterioare M8.6B

Al treilea apel de selecție – martie 2020:

Ghidul solicitantului M8.6B

Cerere de finanțare 7.2

Cerere de finanțare 7.6

Anexa 2 – studiu de fezabilitate

Anexa 3 – recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 4 – listă localități din zona montană

Anexa 5 – model Hotărâre de Consiliu Local

Anexa 6 – model acord de parteneriat

Anexa 7 – procedura de evaluare și selecție

Anexa 8 – fișa de evaluare generală a proiectului

Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Al doilea apel de selecție – noiembrie 2018:

Fișa măsurii M8.6B – versiunea 5

Fișa măsurii M8.6B – versiunea 4

Ghidul solicitantului – M8.6B

02.-Cerere-de-finantare_7.2_M8.6B

03. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

04. Fisa_de_evaluare_generala_M8.6B

05. Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana

06. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

07. Acord-de-parteneriat-model-3 (1)

08. Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fișa măsurii M8.6B – versiunea 3

 

 

Primul apel de selecție – iulie 2018: 

ERATĂ – publicată în 26 septembrie 2018

Cerere de finanțare – RECTIFICATĂ – 26.09.2018

01. Ghidul_Solicitantului_M8.6B_Turism cultural și de agrement Versiunea FINALĂ- publicată în 3 iulie 2018

02. Cerere de finantare_7.2_M8.6B   (nu se va utiliza acest format)

04. Fisa_de_evaluare_generala_M8.6B

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Acord-de-parteneriat-model-3 (1)

Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fișa măsurii M8.6B – versiunea 2

Fișa măsurii M8.6B – versiunea inițială