Arhivă documente anterioare M6.2A

Fișa măsurii M6.2A – versiunea 4

 

Al doilea apel de selecție – 2019:

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Apel de selecție detaliat

Apel de selecție simplificat

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate – anexa B

Studiu de fezabilitate – anexa C

Metodologie de verificare

Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanțării

Anexa 1 – cerere de finanțare

Anexa 4 – anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comisiei Europene

Anexa 6 – listă rase autohtone (indigene)

Anexa 6 – lista asociațiilor acreditate de ANZ

Anexa 6 – lista asociațiilor acreditate de ANZ (completare)

Anexa 7 – calculator cod bune practici agricole

Anexa 9 – contract de finanțare

Anexa 10 – fișa măsurii M6.2A

Anexa 11 – lista actelor normative utile

Anexa 12 – instrucțiuni pentru evitarea creării de condiții artificiale

Anexa 13 – lista UAT din zona unde se implementează ITI

Anexa 14 – zone vulnerabile la nitrați

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișa măsurii M6.2A

 

Primul apel de selecție – 2017:

01. Ghidul Solicitantului M6.2A Investiții în active fizice agricole FINAL – publicat în 7 noiembrie 2017

Fișa măsurii M6.2A – versiunea 2

02. Anexa_1_Cerere de finantare_M6.2A

03. Procedura de evaluare si selectie M6.2A

04. Fisa de evaluare generala a proiectului M6.2A

05. Apel de selectie simplificat M6.2A

05. Apel de selectie detaliat M6.2A

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M6.2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5.6A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI

Anexa_Angajament_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Fișa măsurii M6.2A – versiunea inițială

01. Ghidul Solicitantului M6 Investiții în active fizice agricole CONSULTATIV – 03.10.2017