Arhivă documente anterioare M5.6A

Al treilea apel de selecție – martie 2020:

Extras din registrul de intrare a solicitărilor de finanțare

Tabel nominal cu ordinea sosirii la depunerea proiectelor

Ghidul solicitantului

Procedura de evaluare și selecție

Procedura primire și înregistrare proiecte

Fișa de evaluare generală a proiectului

Cerere de finanțare M5.6A

Anexa 2 – model plan de afaceri

Anexa 3 – contract de finanțare

Anexa 6.1 – declarație micro-întreprindere și întreprindere mică

Anexa 6.2 – declarație privind regula de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – declarație privind neîncadrarea în categoria firmelor în dificultate

Anexa 6.4 – declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Anexa 7 – lista codurilor CAEN

Anexa 8 – lista codurilor CAEN – numai pentru dotarea clădirilor

Anexa 9 – lista zonelor cu potențial turistic ridicat

Anexa 10 – lista zonelor cu destinații eco-turistice

Anexa 11 – lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 – instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

Anexa 13 – declarație proprie răspundere raportare

Anexa 14 – declarație proprie răspundere – sprijin forfetar

Anexa 15 – declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Al doilea apel de selecție – 2019:

Fișa măsurii M5.6A – versiunea 4

Procedura de primire a proiectelor

Fișa măsurii M5.6A – versiunea 3

Ghidul solicitantului – M5.6A

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Apel de selecție detaliat M5.6A

Apel de selecție simplificat M5.6A

Anexa 1 – cerere de finanțare – M5.6A

Anexa 2 – model plan de afaceri – M5.6A

Anexa 3 – contract de finanțare – M5.6A

Anexa 5 – fișa măsurii M5.6A

Anexa 6.1 – declarație de încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică

Anexa 6.2 – declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate 

Anexa 6.4 – declarație ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – lista codurilor CAEN eligibile – numai pentru dotarea cladirilor 

Anexa 9 – lista zonelor cu potențial turistic ridicat

Anexa 10 – lista zonelor cu destinații eco-turistice

Anexa 11- lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 – instrucțiuni evitare condiții artificiale

Declarație prelucrare date cu caracter personal

+ Fișa măsurii M5.6A – versiunea 2

+ Ghidul solicitantului – Măsura M5.6A – varianta consultativă – publicat în 23 mai 2019

 

 

Primul apel de selecție – 2017: 

ERATĂ 3 – publicată în 20.02.2018

ERATĂ 2 – publicată în 8.02.2018

ERATĂ – publicată în 26.01.2018

NOTĂ DE CLARIFICĂRI – publicată în 30.11.2017

01. Ghidul Solicitantului M5.6A Investiții în active fizice non-agricole FINAL  –  publicat în 7 noiembrie 2017

02. Anexa 1 – Cerere de finantare M5.6A

03. Procedura de evaluare si selectie M5.6A

04. Fisa de evaluare generala a proiectului M5.6A

05. Apel de selectie simplificat M5.6A

05. Apel de selectie detaliat M5.6A

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_ind._fin

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_M5.6A

Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofi_priv

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intrep_si_intrep_mica

Anexa_6.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_6.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_ben_de_serv_de_cons_pe_M_02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5.6A

Fișa măsurii M5.6A – versiunea inițială

01 Ghidul Solicitantului M5 Investiții în active fizice non agricole CONSULTATIV – 03.10.2017