Arhivă documente anterioare M5.6A

Primul apel de selecție

ERATĂ 3 – publicată în 20.02.2018

ERATĂ 2 – publicată în 8.02.2018

ERATĂ – publicată în 26.01.2018

NOTĂ DE CLARIFICĂRI – publicată în 30.11.2017

01. Ghidul Solicitantului M5.6A Investiții în active fizice non-agricole FINAL  –  publicat în 7 noiembrie 2017

02. Anexa 1 – Cerere de finantare M5.6A

03. Procedura de evaluare si selectie M5.6A

04. Fisa de evaluare generala a proiectului M5.6A

05. Apel de selectie simplificat M5.6A

05. Apel de selectie detaliat M5.6A

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_ind._fin

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_M5.6A

Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofi_priv

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intrep_si_intrep_mica

Anexa_6.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_6.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_ben_de_serv_de_cons_pe_M_02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5.6A

Fișa măsurii M5.6A – versiunea inițială

01 Ghidul Solicitantului M5 Investiții în active fizice non agricole CONSULTATIV – 03.10.2017