Arhivă documente anterioare M3.6B

Al patrulea apel de selecție – martie 2020:

Ghidul solicitantului M3.6B

Cerere de finanțare 7.2

Cerere de finanțare 7.6

Anexa 2 – studiu de fezabilitate

Anexa 3 – memoriu justificativ beneficiari publici

Anexa 4 – recomandări pentru analiza cost-beneficiu

Metodologia de verificare specifică M3

Declarație prelucrare date cu caracter personal

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Model acord de parteneriat

 

Al treilea apel de selecție – septembrie 2019:

Fișa măsurii M3.6B – versiunea 4

Ghidul solicitantului M3.6B

Procedura de evaluare și selecție

Fișă de evaluare generală a proiectului

Acord de parteneriat

Anexa 2 – studiu de fezabilitate

Anexa 3 – memoriu justificativ – beneficiari publici

Anexa 4 – recomandări analiză cost-beneficiu

Apel de selecție detaliat

Apel de selecție simplificat

Cerere de finanțare 7.2

Cerere de finanțare 7.6

Declarație prelucrare date cu caracter personal

Metodologia de verificare specifică pentru M3

 

Al doilea apel de selecție – iulie 2019:

Cerere de finanțare – 7.2

Erată (publicată în data de 27.08.2019)

Ghidul solicitantului FINAL – M3.6B

Cerere de finanțare – 7.6

Procedura de evaluare și selecție

Fișa de evaluare generală a proiectului

Acord de parteneriat

Anexa 2 – studiul de fezabilitate

Anexa 3 – memoriu justificativ – beneficiarii publici

Anexa 4 – recomandări privind analiza cost-beneficiu

Apel de selecție detaliat – M3.6B

Apel de selecție simplificat – M3.6B

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Metodologia de verificare specifică pentru M3.6B

 

Primul apel de selecție – 2018:

01. Ghidul_Solicitantului_M3_FINAL – publicat în 18.10.2018

o2. Cerere de finantare M3.6B

03. ANEXA1-cererea-de-finantare_SERVICII_M3_6B

04. ANEXA-1.1_detalii-tehnice-și-financiare-cu-privire-la-componenta-de-servicii_M2_6B

05. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

06. Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

07. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

08. Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere

09. Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M3_6AB

10. Fundamentarea-bugetara_servicii_mixt-1

11. Acord-de-parteneriat-model-3

Ghidul Solicitantului – versiunea CONSULTATIVĂ – publicat în 27.09.2018

Fișa măsurii M3.6B – versiunea inițială

Fișa măsurii M3.6B – versiunea 2