Apeluri de selecție active

Măsura

Apel de selecţie detaliat

Apel de selecţie simplificat

Măsura M1.6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale
Măsura M2.6B – Incluziune socială și combaterea sărăciei
Măsura M3.6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului
Măsura M4.3A – Asociativitate și cooperare
Măsura M5.6A – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole
Măsura M6.2A – Investiții în active fizice agricole

Măsura M7.6B – Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale        
Măsura M8.6B – Turism cultural și de agrement