Cele mai recente articole

Arhivă documente anterioare M8.6B

A doua sesiune 02.-Cerere-de-finantare_7.2_M8.6B 03. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate 04. Fisa_de_evaluare_generala_M8.6B 05. Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana 06. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu 07. Acord-de-parteneriat-model-3 (1) 08. Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Fișa măsurii M8.6B – versiunea 2   Prima sesiune ERATĂ – publicată în 26 septembrie 2018 Cerere de finanțare – RECTIFICATĂ – 26.09.2018 01. Ghidul_Solicitantului_M8.6B_Turism cultural și de agrement Versiunea FINALĂ- […]

Arhivă documente anterioare M7.6B

Anexa 1 – cererea de finanțare M7.6B Plafoane cheltuieli Fișa de evaluare generală a proiectului Fișa măsurii M7.6B – versiunea inițială Fișa măsurii M7.6B – versiunea 2  

Arhivă documente anterioare M6.2A

Fișa măsurii M6.2A – versiunea 2 Primul apel de selecție 02. Anexa_1_Cerere de finantare_M6.2A 03. Procedura de evaluare si selectie M6.2A 04. Fisa de evaluare generala a proiectului M6.2A 05. Apel de selectie simplificat M6.2A 05. Apel de selectie detaliat M6.2A Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008 Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 […]

Arhivă documente anterioare M5.6A

Primul apel de selecție ERATĂ 3 – publicată în 20.02.2018 ERATĂ 2 – publicată în 8.02.2018 ERATĂ – publicată în 26.01.2018 NOTĂ DE CLARIFICĂRI – publicată în 30.11.2017 01. Ghidul Solicitantului M5.6A Investiții în active fizice non-agricole FINAL  –  publicat în 7 noiembrie 2017 02. Anexa […]

Arhivă documente anterioare M4.3A

02. Cerere de finanțare 19.2 – M4.3A 04. Fișa_de_evaluare_generală_a_proiectului_M4.3A Anexa_2_-_Model_plan_marketing_M4.3A Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_M4.3A Anexa_4_-_Acte_normative_utile ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_ Fișa măsurii M4.3A – versiunea 2 Fișa măsurii M4.3A – versiunea inițială

Arhivă documente anterioare M3.6B

o2. Cerere de finantare M3.6B 03. ANEXA1-cererea-de-finantare_SERVICII_M3_6B 04. ANEXA-1.1_detalii-tehnice-și-financiare-cu-privire-la-componenta-de-servicii_M2_6B 05. Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate 06. Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici 07. Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu 08. Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere 09. Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M3_6AB 10. Fundamentarea-bugetara_servicii_mixt-1 11. Acord-de-parteneriat-model-3 Ghidul Solicitantului – versiunea CONSULTATIVĂ – publicat în 27.09.2018 Fișa măsurii M3.6B – versiunea inițială Fișa măsurii M3.6B – versiunea 2